Ekspertise områder

cyber security

Cyber-angreb og tab af intellektuel ejendom er ikke længere en hypotetisk trussel for moderne organisationer. Virksomheder er i stigende grad afhængige af IT, og virksomhedens grænser forsvinder til fordel for problemfri udveksling af viden. Samtidig medfører digitaliseringen moderne tilgange til servicelevering og nye måder at interagere med kunder på. Samtlige faktorer gør gradvist informationssikkerhed mere kritisk i et konstant forandrende trusselslandskab. Ser vi på udveksling af information generelt så erer risici langt større end IT alene, idet truslerne findes i hele værdikæden, og enhver medarbejder bør være opmærksom på udfordringerne.

Hos Kopenhagen Konsulting har vi en omfattende erfaring med styring af effektive informations- og IT-sikkerhedsorganisationer. Det omfatter blandt andet et tæt samarbejde med Chief Information Security Officer (CISO) i udarbejdelsen af den strategiske retning, oprettelsen af Security Analytics/Operations Centers (SOC / SAC) og Governance, Risk og Compliance teams og styring af risk management samt awareness herunder process og teknisk kontrol af implementeringsprojekter.

Finansielle services

Den finansielle servicesektor er under hurtig forandring. Statslige reguleringer fremtvinger store investeringer i IT-infrastruktur og en bølge af digitaliseringsindsatser og en øget offentlig kontrol er udfordrende for ældre operationsmodeller. Konkurrentlandskabet er større end nogensinde før intensiveret af Fintechs ingreb i bankforretningsmonopolet.
Alle disse faktorer presser sektorrentabiliten, så for at holde trit med forandringerne er det altafgørende at bygge bro mellem forretning og teknologi.

Hos Kopenhagen Konsulting har vi en bred erfaring med: organisatoriske transformationer i finansielle organisationer, udvikling af divisions- og IT-strategier, implementering og nedlukning af IT-løsninger, optimering af arbejdsprocesser, sikring af målbare forandringstiltag, etablering af ledelses supportafdelinger samt styring af programmer/projekter.

Finansielle services

Den finansielle servicesektor er under hurtig forandring. Statslige reguleringer fremtvinger store investeringer i IT-infrastruktur og en bølge af digitaliseringsindsatser og en øget offentlig kontrol er udfordrende for ældre operationsmodeller. Konkurrentlandskabet er større end nogensinde før intensiveret af Fintechs ingreb i bankforretningsmonopolet.
Alle disse faktorer presser sektorrentabiliten, så for at holde trit med forandringerne er det altafgørende at bygge bro mellem forretning og teknologi.

Hos Kopenhagen Konsulting har vi en bred erfaring med: organisatoriske transformationer i finansielle organisationer, udvikling af divisions- og IT-strategier, implementering og nedlukning af IT-løsninger, optimering af arbejdsprocesser, sikring af målbare forandringstiltag, etablering af ledelses supportafdelinger samt styring af programmer/projekter.

Digitalisering

I vores digitale tidsalder står moderne organisationer over for hurtige ændringer og øgede krav gennem pres fra konkurrenter samt ændret kundeadfærd. Nye teknologier udvikler sig med imponerende fart, og det forventes, at organisationer og virksomheder investerer yderligere i nye digitale initiativer for at imødekomme fremtidens forventninger og krav for at kunne bevæge sig hurtigere på markedet. At være i besiddelse af de rigtige og relevante teknologiske faciliter kan optimere hele værdikæden og øge produktiviteten, fremskynde vækst og skabe speed-to-market.

Hos Kopenhagen Konsulting tror vi på, at digitalisering ikke bare er en IT-ting, men at man bør tage udgangspunkt i et forretningsbehov. Vi har stor erfaring med at udvikle digitaliseringsstrategier og eksekvere digitaliseringsprogrammer. Det omfatter balndt andet udarbejdelsen af en strategiske retning i tæt samarbejde med virksomhedsledelsen, etablering af digitale transformationskontorer, implementering nye og nedlukning af udtjente -løsninger (fx CRM) samt optimering af arbejdsprocesser gennem nye IT-løsninger og robotteknologi.

Life sciences

’The Life Sciences’ sektor udvikler sig hurtigere end nogensinde med det formål at levere bedre patientresultater. Sektoren oplever et intenst pres fra konkurrenter, nye udviklere og en krævende sundhedsdagsorden fra regulatorer, betalere, sundhedsudbydere samt patienter.De forventer alle mere værdi for pengene, højere effektivitet fra produkterne og større gennemsigtighed. Det kræver nytænkning optimering og forbedring af produktiviteten samt optimering af virksomhedsprocesser og procedurer for at imødekomme kravene.

Hos Kopenhagen Konsulting har vi erfaring med organisatoriske transformationer i life science organisationer herunder: oprette digitaliserings- og cyber security strategier, implementere IT-løsninger (GxP) og styre programmer/projekter. Vi har været aktive og løst opgaver inden for følgende områder: reguleringsanliggender, produktforsyning, virksomheds-IT, kvalitet samt salg og marketing.

Life sciences

’The Life Sciences’ sektor udvikler sig hurtigere end nogensinde med det formål at levere bedre patientresultater. Sektoren oplever et intenst pres fra konkurrenter, nye udviklere og en krævende sundhedsdagsorden fra regulatorer, betalere, sundhedsudbydere samt patienter. De forventer alle mere værdi for pengene, højere effektivitet fra produkterne og større gennemsigtighed. Det kræver nytænkning optimering og forbedring af produktiviteten samt optimering af virksomhedsprocesser og procedurer for at imødekomme kravene.

Hos Kopenhagen Konsulting har vi erfaring med organisatoriske transformationer i life science organisationer herunder: oprette digitaliserings- og cyber security strategier, implementere IT-løsninger (GxP) og styre programmer/projekter. Vi har været aktive og løst opgaver inden for følgende områder: reguleringsanliggender, produktforsyning, virksomheds-IT, kvalitet samt salg og marketing.